Usługa księgowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i obowiązkom podatkowym Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych w formie stowarzyszeń , chciałabym przedstawić w uproszczeniu sytuację prawno- podatkową oraz w dalszej części ofertę Biura w zakresie obsługi podatkowej OSP.

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) funkcjonujące jako stowarzyszenia na podstawie Prawa o stowarzyszeniach posiadają osobowość prawną, w związku z czym zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a tym samym do prowadzenia ksiąg rachunkowych i składania sprawozdań finansowych.

Skontaktuj się ze specjalistą

Oferta biura

Podstawowa księgowość

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – cały rok 1.500,00 netto ( w przypadku nadzwyczaj dużej ilości dokumentów cena ustalana jest indywidualnie )

  • Sporządzenie CIT-8 na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych – 300,00 netto

  • Sporządzenie sprawozdania finansowego oraz wysyłka do KRS – 900,00 netto

Dodatkowo

  • Biuro w ramach świadczonej usługi pomaga w : uzyskaniu Podpisu Elektronicznego (EPUAP), złożeniu podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem przez członków organu zarządzającego , składa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa CIT-8 w imieniu OSP.

  • W ramach współpracy możliwa jest współpraca całoroczna na podstawie podpisanej umowy na współpracę oraz w ramach ryczałtu cenowego który wynosi średnio 250,00 miesięcznie netto.

  • Z usług Biura w zakresie przedstawionej oferty korzystają już jednostki z obszaru Gmin : Wielka Wieś, Skała, Jerzmanowice

Gotowy do rozmowy?

Skorzystaj ze specjalnego formularza kontaktowego, gdzie przekażemy Ci wszystkie potrzebne i ważne szczegóły. Rozwiążemy każdy Twój problem.

Porozmawiajmy