Księgowość firmy

Dzięki MOSCON, całość księgowości w Twojej firmie masz w jednym miejscu. Nie ma potrzeby na rozszerzanie rozwiązań. Nasza wyspecjalizowana kadra pomoże Ci okiełznać ten temat.

Korzystasz tak jak ci wygodnie. Udostępniamy specjalny system, w którym masz stały dostęp do swoich dokumentów oraz statusu ich rozliczenia.

Skontaktuj się ze specjalistą

Zakres usług księgowych

Usługi w zakresie ksiąg handlowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (również stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych),

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, przygotowanie planu kont,

 • badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym oraz informowanie Zleceniodawcę o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień,

 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT, PIT,

 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT,

 • informowanie Zleceniodawcy o ewidencjach, które powinien prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,

 • branie udziału w postępowaniu kontrolnym,

 • przekazywanie niezbędnych informacji wynikających z ksiąg rachunkowych,

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych wymaganych ustawą o rachunkowości,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów.

Usługi w ramach księgowości uproszczonej

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie i wysyłanie do US deklaracji VAT, JPK VAT,

 • przygotowanie rocznego rozliczenia działalności,

 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych urzędów,

 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,

 • rozliczenia ZUS spółki lub właścicieli.

Gotowy do rozmowy?

Skorzystaj ze specjalnego formularza kontaktowego, gdzie przekażemy Ci wszystkie potrzebne i ważne szczegóły. Rozwiążemy każdy Twój problem.

Porozmawiajmy