Kadry i płace

Pomagamy w zarządzaniu Twoją firmą. Przygotujemy dla Ciebie zestawy dokumentów, które ułatwią Ci zarządzanie. Możesz na Nas liczyć.

Nasz personel pomoże Ci również w zarządzaniu pracownikami oraz ich dokumentami. Wszystko w jednym miejscu.

Skontaktuj się ze specjalistą

Usługa obejmuje

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej

 • Ustalanie uprawnień do wszystkich urlopów oraz innych nieobecności.

 • Ustalanie uprawnień do wypłaty godzin nadliczbowych, ponadnormatywnych, odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

 • Prowadzenie ewidencji absencji

 • Monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich

 • Ustalanie uprawnień oraz przygotowywanie dokumentacji urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i urlopu wychowawczego

 • Wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy.

 • Wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, Urząd pracy)

 • Sporządzanie list płac

 • Obsługa PPK

 • Prowadzenie ewidencji świadczeń

 • Obsługa zajęć komorniczych pracownika

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych

 • Ustalanie praw pracowników do odprawy, odszkodowania.

 • Sporządzanie raportów PIT-11 i PIT-40

 • Sporządzanie raportów PIT-8AR i PIT-8C

 • Sporządzanie raportów PIT-4R.

 • Sporządzanie informacji rocznej IMIR lub informacji miesięcznej dla pracowników

 • Dostarczanie danych płacowych do sprawozdań statystycznych.

 • Sporządzanie Dokumentu ZUS IWA

 • Sporządzanie zestawień danych kadrowych

Gotowy do rozmowy?

Skorzystaj ze specjalnego formularza kontaktowego, gdzie przekażemy Ci wszystkie potrzebne i ważne szczegóły. Rozwiążemy każdy Twój problem.

Porozmawiajmy